TV-licensen er en udgift, som er svær at komme udenom. Og det bliver bestemt ikke lettere af, at den snart bliver afløst af en skat, som automatisk bliver opkrævet hos folk og virksomheder. Men det er vel også fair nok, at man skal betale for det, man nyder – herunder TV, som de fleste danskere jo ser – også selv om de siger noget andet!

Det er imidlertid muligt af få afslag på en tv-licens, hvis man er i en særlig position, som gør, at man har svært ved at betale den fulde licens.

Pensionister kan få et afslag i licensen

Nogle af de personer, der har mulighed for at få et afslag i TV-licensen, er folkepensionister, som ikke har nogle væsentlige indtægter ud over deres basale folkepension fra staten. Ved at ansøge gennem deres bopælskommunes borgerservice eller via www.borger.dk har de mulighed for at komme til at betale en mindre licens. Typisk vil der være tale om en halvering af den licens, der skal betales.

Om man kan få nedslag i sin TV-licens, afhænger af, om den såkaldte tillægsprocent på ens pension er på 100 %. Blinde og mennesker, der er svagtseende, kan også få dette afslag på deres TV-licens.

Det hele starter så med, at man downloader et ansøgningsskema fra Danmarks Radios hjemmeside, og derefter skal man omkring kommunen, enten direkte eller via internettet, og her skal man så have en bekræftelse på, at man har den nødvendige 100 procents tillægsprocent. Når man har indsendt sin ansøgning, gælder nedsættelsen af licensen fra den dag, Danmarks Radio modtager den. Man kan således ikke søge afslag på sin TV-licens med tilbagevirkende kraft, så det gælder om at huske at søge, så man ikke mister dette afslag.

Hvis man tilhører gruppen af blinde og svagtseende, skal man have bistand fra Dansk Blindesamfund eller sin blindekonsulent, hvis man er tilknyttet en sådan person.